Zasady ogólne

EBYS obsługuje platformę online i rynek wspólnotowy, który wspomaga wynajem pojazdów jak również maszyn i sprzętów pomiędzy osobami prywatnymi przez stronę www.ebys.pl. W celu świadczenia swoich usług EBYS przetwarza pewne dane osobiste jak stanowi w tych zasadach dotyczących polityki prywatności.

Zachęcamy państwa do uważnego przeczytania tych zasad przed rozpoczęciem korzystania z usług EBYS i regularnego sprawdzania tych zasad w celu doczytania ewentualnych poprawek i zmian. Jeśli mają państwo jakieś pytania dotyczące zasad polityki prywatności, prosimy o kontakt przez e-mail: support@ebys.pl

Rejestrując się i korzystając z usług EBYS przyzwalają państwo na zbieranie, przetwarzanie i używanie państwa prywatnych danych jak postanowione jest w tych zasadach polityki prywatności.

EBYS traktuje państwa prywatność poważnie i w związku z tym stosuje się do zasad ochrony prywatności, to znaczy:

-EBYS będzie przetwarzał prywatne dane zgodnie z prawem i w pełni uczciwie;

-EBYS będzie całkowicie przejrzyste jeśli chodzi o przetwarzanie danych;

-EBYS będzie uzyskiwał państwa zgodę jeśli zajdzie potrzeba;

-EBYS będzie szanował państwa prawo do dostępu, zmian i sprzeciwu;

-EBYS będzie chronił państwa dane osobowe.

Spis treści

Polityka prywatności

1) Czym jest EBYS i jak się z nim skontaktować?

2) Dlaczego EBYS przetwarza dane osobowe?

3) W jakich wypadkach EBYS udostępnia moje dane osobom trzecim?

4) W jaki sposób mogę mieć dostęp do moich praw, jak zobaczyć, zmienić lub usunąć moje prywatne dane?

5) Jak mogę się wyrejestrować z EBYS i co dzieje się z moimi danymi osobowymi jeśli to zrobię?

6) Przez jaki czas moje dane są przechowywane?

7) Bezpieczeństwo

1.Czym jest EBYS i jak się z nim skontaktować?

Stroną odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych użytkowników przez stronę internetową jest EBYS, EBYS Group Sp. z.o.o Sp. k mieszcząca się w Szczecinie przy ulicy Zbożowej 4a, 70-653 Szczecin Polska (dalej „EBYS Group”). Miejscowe spółki zależne mogą przetwarzać dane w imieniu EBYS.

Wszystkie pytania co do przetwarzania przez EBYS danych osobowych użytkowników można kierować na adres e-mail: support@ebys.pl, oraz osobiście na ul. Zbożowej 4a, 70-653 Szczecin Polska i pod numerem telefonu 91 88288555

2.Dlaczego EBYS przetwarza dane osobowe?

EBYS przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług przez ich stronę w celach opisanych poniżej. Państwa dane osobowe są wymagane i upoważniają nas państwo do używania państwa danych do:

-utworzenia konta: państwa dane kontaktowe (tj. imiona i nazwisko, numer telefonu komórkowego, pełen adres e-mail, płeć, data urodzenia i państwo pochodzenia) i zdjęcie profilowe są wymagane do utworzenia konta w EBYS (dalej: „dane kontaktowe”).

Mogą państwo, dobrowolnie, dodać dodatkowe dane osobowe do swoich danych kontaktowych, takie jak zdjęcia, biografia („o mnie”) i zamieścić linki do mediów społecznościowych (np. Facebook, LinkedIn, Twitter) („dodatkowe informacje”).

Mogą państwo również stworzyć konto używając konta Facebook, w którego wypadku EBYS będzie przetwarzać następujące państwa dane: informacje o państwa profilu Facebook (imię i nazwisko zdjęcie profilowe, wiek, płeć, język, państwo pochodzenia i inne informacje dostępne publicznie), państwa listę znajomych i państwa adres e-mail („dane Facebook”).

Jeśli zdecydują się państwo założyć konto używając konta Facebook, EBYS będzie przetwarzać dane z Facebooka jako dane kontaktowe.

-zrobienia rezerwacji państwa dane kontaktowe, kopia prawa jazdy/dowodu tożsamości i dane wymagane do zapłaty (numer konta, nazwisko posiadacza karty i dane karty kredytowej) są wymagane do rezerwacji w EBYS. EBYS potrzebuje tych danych aby potwierdzić, że spełniają państwo wymagania (takie jak ważne prawo jazdy, tożsamość, wiek i przetwarzać płatność (dane rezerwacji).

Przed zamieszczeniem kopii prawa jazdy lub dowodu osobistego prosimy o zakrycie zdjęcia i numeru identyfikacyjnego.

-wystawienia pojazdu/maszyny/sprzętu na wynajem: państwa dane kontaktowe, kopia dowodu osobistego, prawo jazdy lub paszport (przed zamieszczeniem kopii prawa jazdy lub dowodu osobistego prosimy o zakrycie zdjęcia i numeru identyfikacyjnego), dostępność państwa pojazdu/maszyny/sprzętu, numer tablicy rejestracyjnej państwa samochodu/pojazdy oraz nie-osobiste dane pojazdu/maszyny/sprzętu są wymagane i przetwarzane przez EBYS w celu umożliwienia państwu wystawienia pojazdu/maszyny sprzętu na wynajem i w celu wskazania dostępności i miejsca położenia państwa pojazdu/maszyny/sprzętu („dane samochodu”).

Dane samochodu są dalej używane przez EBYS w celu weryfikacji czy państwa pojazd jest poprawnie zarejestrowany na państwa koncie EBYS i czy nie jest zgłoszony jako skradziony lub zagubiony, oraz aby sprawdzić państwa tożsamość i prawo do posiadania samochody. Dodatkowo, dane płatności (tj. dane bankowe, numer konta i nazwę banku jak również nazwisko posiadacza kary) są wymagane do przetworzenia płatności.

-zaakceptowania umowy o wynajem: dane kontaktowe wynajmującego i właściciela, tablica rejestracyjna samochodu, szczegóły innych produktów i geolokacja (dane miejsca wynajmu) są wymagane aby podpisać umowę. Dodatkowo, EBYS przekazuje pomiędzy wynajmującyma właścicielem następujące informacje: dane kontaktowe, dane rezerwacji, umowę o wynajem, dane wynajmu i numer prawa jazdy wynajmującego (w celu weryfikacji tożsamości).

Komunikacja elektroniczna między wynajmującyma właścicielem może być przesyłana przez serwery EBYS lub przekazana świadczycielowi usług, aby umożliwić mu świadczenie usług.

Ponadto państwa dane osobowe mogą być używane w następujących celach:

-zgodność z lokalnym prawem: aby działać zgodnie z prawem, spółka EBYS może zostać zmuszona do przetworzenia państwa danych osobowych w innych celach niż podane w tej umowie, Takie jak wprowadzenie nowego prawa w życie lub wykonanie nakazów sądu.

-wykrywania oszustw: aby chronić państwa przed oszustwami i nadużyciami EBYS przetwarza państwa dane. Jeśli EBYS znajdzie podstawy aby sądzić, że to państwo popełnili jakieś oszustwo lub podjęli jakiekolwiek działania kryminalne, mamy prawo przetwarzać państwa dane w celu zablokowania możliwości dalszego użytkowania serwisu przez państwa.

-świadczenia usług:  w celu świadczenia usług mamy prawo zbierać i udostępniać państwa dane np. aby odpowiadać na państwa pytania lub pomóc w rozwiązywaniu potencjalnych problemów z rezerwacją;

-wysyłania powiadomień: w celu wysyłania powiadomień (nie związanych z działaniami marketingowymi) wymaganych do świadczenia usług (np. powiadomienia które otrzymuje właściciel jeśli znajdzie się ktoś zainteresowany pojazdem/maszyną/sprzętem lub powiadomienia o niedokończeniu rezerwacji). EBYS ma prawo wysłać państwu informacje związane z rezerwacją lub kwestionariusz po zakończeniu rezerwacji.

-komunikacji i recenzji: aby umożliwić państwu komunikację z innymi użytkownikami i umożliwić dzielenie się recenzjami i doświadczeniami EBYS może przetwarzać państwa imię i nazwisko, zdjęcie profilowe i recenzje. EBYS ma prawo opublikować państwa doświadczenia na stronie podając dane osobowe.

-monitorowania działań związanych z wynajmem: aby umożliwić wynajmującym i użytkownikom sprawdzenie działania związanego z wynajmem, te informacje będą generowane przez EBYS na podstawie państwa rezerwacji i będą automatycznie dodawane do państwa profilu, który jest widoczny dla wszystkich odwiedzających  stronę.

-dołączania do grup: aby umożliwić państwu dołączanie do grup lub otrzymywanie zaproszeń od użytkowników strony EBYS

-zbierania danych: aby zminimalizować przetwarzanie danych osobowych, EBYS może zebrać lub zakodować państwa dane osobowe w celu utworzenia anonimowych danych, które nie mogą być dostarczone osobie fizycznej;

-analizowania i testowania: aby analizować jak zarejestrowani użytkownicy używają strony, usług i produktów EBYS, aby testować nowe usługi i narzędzia i aby zabezpieczyć, ulepszyć i optymalizować stronę;

-w celach marketingowych:  aby wysyłać wiadomości marketingowe takie jak newslettery, z których można zawsze zrezygnować. EBYS może użyć państwa danych prywatnych w celu tworzenia profilów użytkownika i wysyłania spersonalizowanych reklam, w stopniu dozwolonym przez prawo.

3.W jakich wypadkach EBYS udostępnia moje dane osobom trzecim?

W niektórych okolicznościach EBYS ma prawo dzielić się informacjami o państwu z osobami trzecimi na zasadzie ścisłej potrzeby.

-Z wynajmującym/właścicielem: w celu ukończenia rezerwacji, EBYS ma prawo dzielić  się istotnymi szczegółami rezerwacji pomiędzy wynajmującym i właścicielem. Mogą to być na przykład państwa dane kontaktowe,

-Z osobami trzecimi świadczącymi usługi: aby świadczyć usługi, EBYS dzieli się państwa prywatnymi danymi z osobami trzecimi świadczącymi usługi, na przykład:

Dotpay: polska firma przetwarzająca płatności. W celu uzyskania dalszych informacji zachęcamy do odwiedzenia www.dotpay.pl. Dotpay działa jako osoba przetwarzająca dane w imieniu EBYS.

-Z odpowiednimi służbami: jeśli jest to wymagane przez prawo lub konieczne w celu prewencji, wykrywania lub ścigania oszustw i zachowań kryminalnych EBYS udostępnia państwa dane osobowe służbom porządkowym i rządowym;

-Z partnerami biznesowymi: aby pomóc naszym partnerom biznesowym promować i reklamować usługi EBYS może udostępnić swoje usługi z jakąś stroną internetową lub zezwolić partnerowi biznesowemu na promocję ich produktów i usług na naszej stronie.

EBYS może oddać państwa dane osobowe osobom trzecim w wypadku fuzji, wchłonięcia, reorganizacji, sprzedaży kapitału, bankructwa lub niewypłacalności EBYS. Jeśli to konieczne ze względu na prawo, EBYS uprzednio zapyta o pozwolenie.

Prosimy o kontakt z EBYS przez support@ebys.pl jeśli mają państwo jakiekolwiek pytania o przekazywanie państwa danych osobom trzecim.

4.W jaki sposób mogę uzyskać dostęp do moich praw, jak zobaczyć, zmienić lub usunąć moje prywatne dane?

Proszę upewnić się, że państwa dane osobowe przetwarzane przez EBYS są prawidłowe, odpowiednie i nie nadmierne, np. dane osobiste przechowywane na państwa stronie profilowej po zalogowaniu na stronie. EBYS szanuje państwa prawo do dostępu, poprawiania i sprzeciwu. W celu wykorzystania swoich praw, bycia poinformowanym o danych,które EBYS przetwarza oraz aby zmienić, poprawić lub usunąć dane osobowe prosimy o kontakt na support@ebys.pl. EBYS przetworzy takie prośby w najszybszym możliwym terminie, najwyżej do 4 tygodni po otrzymaniu prośby lub inaczej w zależności od stosownego prawa.

Jeśli dla EBYS nie jest jasne jakie dane chcą państwo przejrzeć, zmienić lub usunąć, EBYS może, w najszybszym możliwym terminie, poprosić o sprecyzowanie.

EBYS wstrzyma przetwarzanie państwa prośby do czasu sprecyzowania. EBYS zawsze wyśle państwu potwierdzenie kiedy państwa prośba zostanie przetworzona.

Jak tylko EBYS otrzyma państwa prośbę, zaprzestanie używania państwa danych osobowych w celach którym się państwo sprzeciwiają lub, w przypadku prośby o zmianę lub usunięcie danych osobowych, zmieni lub usunie odpowiednie dane, chyba że dana prośba byłaby niezgodna z prawem lub interesem EBYS, o czym EBYS państwa poinformuje.

5.Jak mogę się wyrejestrować z EBYS i co dzieje się z moimi danymi osobowymi jeśli to zrobię?

Mogą się państwo wyrejestrować z EBYS przez wysłanie e-maila na adres support@ebys.pl, w którym wyrażą państwo chęć wyrejestrowania się. Przetworzymy tę prośbę w najszybszym możliwym terminie, do 4 tygodni od otrzymania prośby lub inaczej w zależności od stosownego prawa.

Po wyrejestrowaniu niektóre dane osobowe mogą zostać zatrzymane, takie jak historia wynajmu, tak jak jest to zaznaczone w artykule poniżej.

  1. Przez jak długi czas moje dane są przechowywane?
Kategoria danych osobowych Okres przechowywania danych Usunięcie po wyrejestrowaniu?
Dane kontaktowe 2 lata po wyrejestrowaniu Tak
Kopia prawa jazdy 2 miesiące po wyrejestrowaniu Tak
Kopia dowodu osobistego 2 miesiące po wyrejestrowaniu Tak
Kopia paszportu 2 miesiące po wyrejestrowaniu Tak
Dodatkowe informacje 2 lata po wyrejestrowaniu Tak
Dane Facebook 2 lata po wyrejestrowaniu Tak
Dane płatności 2 lata po wyrejestrowaniu Tak
Dane pojazdu 2 lata po wyrejestrowaniu Tak
Dane wynajmu 2 lata po wyrejestrowaniu Tak
Dane komunikacji/wynajmu 2 lata po wyrejestrowaniu Tak
Dane dotycząca działań związanych z wynajmem 2 lata po wyrejestrowaniu Tak
Dane grup 2 lata po wyrejestrowaniu Tak
Dane marketingowe 2 lata po wyrejestrowaniu Tak
Dane profilu użytkownika 2 lata po wyrejestrowaniu Tak
Dane zgodności z prawem Zgodnie z wymaganiami prawa Jeśli to zgodne z prawem
Dane rezerwacji 5 lat po wyrejestrowaniu Tak
Dane wykrywania oszustw 5 lat po wyrejestrowaniu Tak

W celu ochrony przed oszustwami możemy przetrzymywać potrzebne dane osobowe przez dłuższy czas, który może przekroczyć czas przetrzymania podany powyżej.

EBYS ma zawsze prawo do zbierania danych w skompresowanej i anonimowej formie w celu analizy i badań, w celach badań rynku i/lub ochrony przed oszustwami.

  1. Bezpieczeństwo

Ochrona państwa danych osobowych jest naszym priorytetem. Z tego powodu EBYS wprowadził administracyjne, techniczne i fizyczne środki ochronne, aby chronić państwa dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, zniszczeniem lub zmianą informacji. Ponadto co roku przeprowadzamy ocenę wpływu polityki prywatności i co miesiąc skanujemy nasze systemy przy współpracy wyspecjalizowanej organizacji ochronnej, aby sprawdzić czy nasze środki ochronne są nadal odpowiednie.

Prosimy o kontakt na support@ebys.pl jeśli macie państwo jakiekolwiek pytania o to jak ich dane są chronione lub jakiekolwiek inne pytania o naszą politykę prywatności.

  • English
  • Polski