Regulamin i warunki korzystania z serwisu EBYS

Witamy w EBYS.pl, stronie www. poświęconej najmem peer-to-peer i usług świadczonych za pośrednictwem platformy online. Ilekroć w dalszej części niniejszego dokumentu użyta zostanie nazwa „EBYS” lub „My” rozumienie się przez to EBYS Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.

Regulamin i warunki korzystania z serwisu EBYS (dalej „Regulamin”) opisuje zasady, które obowiązują użytkowników platformy EBYS.

Usługi świadczone przez EBYS to: nasza strona internetowa, widgety, urządzenia, aplikacje mobilne (tzw. „EBYS Software”), aplikacje dla stron i serwisów osób trzecich oraz inne mobilne i internetowe aplikacje posiadane, kontrolowane lub oferowane przez EBYS (wspólnie „Usługi”).

Przez korzystanie z usług platformy EBYS GROUP, użytkownicy potwierdzają, że przeczytali, zrozumieli i przystali na warunki Regulaminu i warunki korzystania z serwisu EBYS i zaakceptowali możliwość przetwarzania danych osobowych zgodnie z „Zasadami Prywatności” (bez względu na to czy osoba korzystająca jest zarejestrowanym użytkownikiem naszych usług).

Regulamin odnosi się do wszystkich odwiedzających, użytkowników oraz innych osób które korzystają z usług (dalej nazywanych “Użytkownikiem”).

Jeśli otwieracie państwo konto w EBYS w imieniu firmy, jednostki lub organizacji w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (zwanymi dalej Firmą), świadczone państwu usługi podlegają regulacjom (oprócz niniejszej umowy) „Regulaminowi i warunkom korzystania z serwisu EBYS dla klientów biznesowych” (dalej: „Warunki Biznesowe”) oraz godzicie się państwo i potwierdzacie, że jesteście upoważnionym przedstawicielem danej firmy. Ponadto warunki są dla państwa zrozumiałe i w imieniu swojej firmy akceptujecie Warunki Biznesowe.

PROSIMY O DOKŁADNE PRZECZYTANIE Regulaminu i warunków korzystania z serwisu EBYS I UPEWNIENIE SIĘ, ŻE ROZUMIEJĄ PAŃSTWO KAŻDE JEGO POSTANOWENIE.

EBYS NIE JEST STRONĄ W ŻADNEJ UMOWIE POMIĘDZY NAJEMCAMI, A WŁASCICIELAMI, NIE ŚWIADCZY USŁUG TRANSPORTOWYCH, NIE JEST ANI PRZEDSTAWICIELEM, ANI UBEZPIECZYCIELEM. EBYS NIE MA KONTROLI NAD PRZEBIEGIEM TRANSAKCJI MIĘDZY NAJEMCĄ, A WŁAŚCICIELEM ORAZ INNYMI UŻYTKOWNIKAMI I ZRZEKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI W TEJ KWESTII. TA UMOWA ZAWIERA OBOWIĄZKOWE POSTANOWIENIA POTRZEBNE DO ROZSTRZYGANIA SPORÓW.

Artykuł 1. Definicje

Zawartość: wszystkie informacje zamieszczone na platformie przez EBYS, włączając w to wygląd (nie wyłącznie) platformy, znaki, loga i teksty.

Umowa wynajmu: umowa o wynajem pojazdu i innych możliwych ruchomości, do której dochodzi pomiędzy wynajmującym, a właścicielem za pośrednictwem platformy EBYS.

Usługi: usługi świadczone przez EBYS, na które składa się platforma do wypożyczania pojazdów oraz innych możliwych ruchomości.

Użytkownik: osoba, która utworzyła profil na platformie EBYS w celu korzystania z usług.

Zweryfikowany użytkownik: osoba, która została sprawdzona przez EBYS, przy użyciu zestawu różnych testów i danych dostarczonych przez użytkownika.

Właściciel: Osoba korzystająca z leasingu i strona wypożyczająca oferująca pojazd lub inne możliwe ruchomości do wynajmu dla użytkowników.

Wynajmujący: osoba wynajmująca.

Profil: indywidualny profil stworzony i używany przez użytkowania, jeśli się zarejestrują na platformie.

Opłaty za wynajem: suma kosztu wynajmu, na które zgodzili się wynajmujący i właściciel, przebiegu, opłaty dla EBYS oraz inne koszty związane z zawieraną transakcją.

Okres wynajmu: okres pomiędzy przekazaniem pojazdu/ruchomości, a zwrotem pojazdu/ruchomości przez wynajmującego.

Prośba o wynajem: oferta złożona przez wynajmującego, która zostaje przekazana właścicielowi przez platformę EBYS.

Prawa do IP: wszystkie prawa do własności przemysłowej i intelektualnej, włączając w to (ale nie ograniczając się tylko do tego) prawa autorskie, oprogramowanie, prawa do bazy danych, prawa do znaków handlowych, prawa patentowe, prawa do designu, prawa powiązane i know-how.

Opłata za przebieg: opłata za przebieg na którą zgodzili się wynajmujący i właściciel oraz opłata dla EBYS.

Opłata EBYS: Opłata za pośrednictwo uiszczana przez użytkowników.

Platforma: platforma EBYS tj. obecne i przyszłe strony internetowe, włączając w to (ale nie ograniczając się tylko do tego) ebys.pl oraz inne strony i podstrony ebys, które są dostępne i pozwalają na korzystanie z oferowanych przez EBYS usług.

Warunki: niniejszy Regulamin i warunki korzystania z serwisu EBYS.

Zniszczenia: Każda szkoda, usterka oraz inne wady (pojazdu/ruchomości podczas okresu najmu wyrządzona z przyczyn dotyczących użytkownika).

EBYS: Nazwa handlowa spółki prywatnej z siedzibą przy ulicy Zbożowej 4a/2, 70-653 Szczecin, KRS: 0000681058, NIP: 851-320-97-61, REGON: 367422478.

Formularz EBYS: formularz, który wynajmujący oraz właściciel wspólnie wypełniają i podpisują przed rozpoczęciem okresu wypożyczenia i zakończeniem okresu wypożyczenia. Jeżeli istnieje cyfrowa wersja umowy (zawarta przez aplikacje/stronę internetową EBYS), wtedy „podpisanie formularza” odpowiada „potwierdzeniu” elektronicznemu i formularz po potwierdzeniu może zostać pobrany przez najemcę i właściciela.

Pojazd: Samochód, minibus, kamper, lub inny zmotoryzowany osobowy pojazd z przynajmniej trzema kołami, dla którego prowadzenia wymagane jest prawo jazdy.

Ruchomości: Wszelkie dobra/produkty, które mogą być wypożyczone przez właściciela, włączając w to (ale nie ograniczając się tylko do tego)  umeblowanie, narzędzia elektryczne, maszyny, gospodarstwo domowe.

Zaliczki: Wszystkie racjonalne i proporcjonalne koszty ponoszone przez EBYS w imieniu właściciela oraz/lub w imieniu użytkownika w trakcie trwania umowy, włączając w to (ale nie ograniczając się tylko do tego)  koszty związane z nieszczęśliwym zdarzeniem, wypadkiem, zniszczeniem, odholowaniem, mandatami oraz/lub związane z innymi sprawami.

Artykuł 2. Zastosowanie

EBYS wedle własnego uznania, może edytować lub aktualizować platformę i treści. Kiedy wprowadzone zostaną zmiany, będziemy aktualizować datę ostatniej zmiany na górze strony. Jeżeli nastąpią istotne zmiany tej umowy, będziemy informować użytkowników także poprzez umieszczenie widocznej notki o danych zmianach przed wprowadzeniem zmian lub przez bezpośrednie wysłanie powiadomienia. Dalsze korzystanie z usługi po każdej zmianie stanowi potwierdzenie akceptacji nowych warunków korzystania. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na warunki korzystania z usługi zaleca się nie używanie lub zaprzestanie korzystania z usługi.

Artykuł 3. Rejestracja oraz Profil

3.1 Aby korzystać z usługi musisz zarejestrować się jako użytkownik oraz skonfigurować profil.

3.2 Użytkownik potwierdza, że wszystkie informacje w profilu są prawdziwe, dokładne oraz zgodne z prawdą. Trafność i kompletność informacji ma znaczenie dla (optymalnych) operacji dokonywanych na Platformie i w serwisie.

Użytkownicy, w pełni i wyłącznie ponoszą odpowiedzialni za poprawność oraz pełność danych, oraz wszystkich konsekwencji nieprecyzyjnych, niekompletnych, lub niepoprawnych danych na profilu. Użytkownicy potwierdzają, że wszystkie szkody, które z przyczyn dotyczących użytkownika, zostaną wyrządzone EBYS, właścicielowi lub osobie trzeciej w wyniku podania niepoprawnych lub niekompletnych informacji obciążają wyłącznie użytkownika.

3.3 Informacje, które użytkownicy dostarczają będą zapisane podczas rejestracji w bazie danych oraz zostaną przetworzone zgodnie z polityką prywatności i ciasteczek, odnośnik do polityki prywatności i ciasteczek znajduję się tutaj.

3.4 Zabrania się rejestrowania użytkownika więcej niż jeden raz i/lub prowadzenia wielu kont jednocześnie na platformie w tym samym czasie.

3.5 Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za trzymanie w tajemnicy swojego hasła oraz nazwy użytkownika. Użytkownik nie powinien ujawniać swojej nazwy użytkownika i/lub hasła osobom trzecim, ani w żadnym wypadku nie dawać dostępu do swojego konta. Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za wszystkie czynności dokonane na platformie, gdy używa swojej nazwy użytkownika i hasła.

Każdy użytkownik musi poinformować EBYS najszybciej jak to możliwe, gdy podejrzewa, że nieznana osoba przejęła nazwę użytkownika i hasło.

Użytkownicy są zobowiązani do podjęcia skutecznych działań w celu ochrony swoje profilu, np. poprzez zmianę hasła.

3.6 EBYS ma prawo dezaktywować/usunąć profil w dowolnym czasie, wliczając w to (ale nie ograniczając się tylko do tego) przypadek skarg na użytkownika otrzymanych przez EBYS od innych użytkowników.

Artykuł 4. Wymagania dla użytkownika

4.1 Do zarejestrowania jako użytkownik, korzystania z usług i podpisania umowy o wypożyczenie stosuje się następujące warunki:

 1. należy mieć więcej niż 21 lat i jeśli chce się wynająć pojazd należy posiadać prawo jazdy odpowiedniej kategorii co najmniej od 12 miesięcy;
 2. należy mieć ważny dowód tożsamości (paszport lub dowód osobisty) i ważne prawo jazdy;
 3. należy załadować wymagane dokumenty do profilu na stronie zgodnie z wymaganiami;
 4. w ciągu dwóch lat poprzedzających wynajem, użytkownik nie może brać udziału w więcej niż dwóch stłuczkach zakończonych roszczeniem o wypłatę odszkodowania, w których to użytkownik poniósł pośrednią lub bezpośrednią winę.

W przeciągu dwóch lat poprzedzających wynajem wynajmujący:

 1. nie może mieć zerwanej umowy z żadnym ubezpieczycielem (z winy własnej) tj. na przykład z powodu naruszenia umowy, problemów z płatnością, oszustwa, nieodpowiedniego zachowania, i tym podobnych.
 2. nie może być oskarżony lub skazany o prowadzenie pod wpływem (alkoholu i/lub narkotyków), niebezpieczną jazdę, jazdę bez ubezpieczenia lub oszustwo ubezpieczeniowe.

Wynajmujący, nie mogą przyjmować żadnych leków, nie mają żadnych ograniczeń, upośledzenia lub choroby, która w jakikolwiek sposób mogłaby ograniczyć zdolność do kierowania pojazdem.

W profilu należy zamieścić aktualne zdjęcie jako zdjęcie profilowe.

4.2 Rejestrując się jako użytkownik, korzystając z usług i/lub podpisując umowę najmu, użytkownik potwierdza, że zastosują się do powyższych wymagań.

4.3 Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za wszystkie koszty i szkody spowodowane przez swoje działanie lub zaniechanie, które zostaną wyrządzone EBYS lub/i osobom trzecim, w przypadku gdy nie spełni warunków opisanych powyżej.

4.4 EBYS ma prawo zweryfikować użytkownika sprawdzając tożsamość, wiarygodność kredytową, historię karania, weryfikować zachowanie na drodze przez bazy danych osób trzecich.

4.5 EBYS zastrzega sobie prawo do dodania wymagań i/lub warunków do korzystania z usług i rejestrowania się, na przykład (lecz nie wyłącznie) w celu zweryfikowania danych tożsamości, stanu pojazdu i/lub innych danych transakcji.

Artykuł 5. Wymagania dotyczące właściciela, pojazdu i innych produktów

5.1 Do rejestracji jako właściciel, poza warunkami zawartymi w artykule 3 i 4, należy spełnić poniższe warunki:

 1. wszystkie pojazdy/ruchomości oferowane na wynajem muszą być zarejestrowane na profilu użytkownika;
 1. oferowane pojazdy spełniają poniższe wymagania:
 2. wszystkie podstawowe wymagania bezpieczeństwa, zgodne z przepisami obowiązującymi na terytorium RP;
 3. pojazd nie posiada wad, chyba że jest to zaznaczone w umowie o najem i odnotowane w formularzu EBYS;
 • pojazd posiada wymaganą polisę OC;
 1. wszystkie podatki, włączając podatek drogowy, odpowiednie dla pojazdu są opłacone;
 2. pojazd ma aktualną tablicę rejestracyjną, która jest ważna i zarejestrowana;
 3. pojazd jest w całości własnością użytkownika (lub należy dostarczyć oficjalne poświadczenie właściciela przez platformę). W przypadku leasingu, należy mieć zgodę na udostępnienie od firmy leasingującej i EBYS musi wyrazić zgodę na wystawienie samochodu na platformie;
 • samochód jest odpowiednio utrzymany, zgodnie z zaleceniami producenta.
 • samochód może być normalnie użytkowany, tj. ma wszystkie odpowiednie płyny takie jak (lecz nie wyłącznie) olej silnikowy, olej hamulcowy, płyn chłodzący itd., chyba że jest to zaznaczone w umowie o najem i odnotowane w formularzu.

5.2 Jeśli pojazd nie spełnia powyższych wymagań w jakimkolwiek momencie, użytkownik może zostać zmuszony do usunięcia samochodu z profilu i zerwania wszystkich rezerwacji i/lub odrzucić przyszłe prośby o wynajem.

5.3 EBYS ma prawo do usunięcia każdego pojazdu z platformy i zerwania wszystkich rezerwacji jeśli istnieją podejrzenia, że pojazd nie spełnia jednego lub więcej wymagań zawartych w punkcie 5.1. Wlicza się w to (lecz nie wyłącznie) sytuację w której pojazd otrzymuje większą od średniej ilość negatywnych raportów lub jeśli EBYS otrzyma informację od firmy leasingowej, że pozwolenie o którym mowa w punkcie 5.1 zostało wycofane.

5.4 Nie można dodać więcej niż trzy (3) pojazdy do profilu i/lub wynajmu. Wynajem komercyjny jest niedozwolony.

5.5 Wynajmujący nie może zaoferować przez platformę i/lub podpisać umowy z członkiem rodziny (np. rodzicem, rodzeństwem, dzieckiem) i ze stałymi lub tymczasowymi członkami tego samego gospodarstwa domowego.

5.6 EBYS ma prawo do sprawdzenia, z jednej strony, tożsamości, zdolności kredytowej, historii kryminalnej właściciela i z drugiej, specyfikacji, historii ubezpieczeń, historii kryminalnej i uszkodzeń pojazdu przez bazy danych stron trzecich.

5.7 EBYS ma prawo odmówić i/lub usunąć profil właściciela lub rejestrację pojazdu bez podania przyczyny.

5.8 Właściciel jest w pełni odpowiedzialny za wszystkie szkody i koszty jeśli oferowany pojazd lub ruchomość nie spełnia podanych wymagań. To oznacza, na przykład (lecz nie wyłącznie), że w przypadku (wcześniejszego) zwrotu z powodu zużycia lub złego stanu pojazdu, właściciel musi zwrócić koszty proporcjonalnie i wynagrodzić wszelkie powiązane dodatkowe koszty.

Artykuł 6. Platforma

6.1 Każdy użytkownik akceptuje, że EBYS oferuje jedynie platformę do komunikacji z innymi użytkownikami w celu osiągnięcia porozumienia co do wynajmu. EBYS jedynie wspiera platformę, a nie ma wiedzy i/oraz wpływu na informacje (w tym informacje profilowe), które są wymieniane między użytkownikami używającymi platformy, pojazdów/ruchomości dostarczanych przez platformę.

EBYS nie jest stroną w umowie wynajmu i nie bierze żadnej odpowiedzialności ze jej przebieg, wynik i konsekwencje.

6.2 EBYS oferuje do korzystania platformę. EBYS wyklucza wszelkie zobowiązania, gwarancje, czy zabezpieczenia, które go obciążają, wliczając w to (lecz nie tylko) zobowiązania, gwarancje i zabezpieczenia związane z jakością, kompaktowością, bezpieczeństwem, legalnością i trafnością usługi oraz informacjami zawartymi na platformie, chyba że inaczej zaznaczono w tych warunkach użytkowania.

6.3 Użytkownik zgadza się, że EBYS ma prawo modyfikować, zmieniać i/lub zamykać platformę i usługi bez ponoszenia kosztów czy odpowiedzialności. Brak akceptacji dla ewentualnych zmian wprowadzonych przez EBYS, powinien skutkować zaprzestaniem użytkowania platformy i usunięciem profilu.

6.4 EBYS nie gwarantuje, że usługi są dostępne cały czas, bez żadnych zakłóceń czy przerw. Mogą zdarzyć się wady w usługach, z powodu (lecz nie wyłącznie) problemów z łączem internetowym lub telefonicznym, lub wirusów lub błędów.

Każdy użytkownik akceptuje, że EBYS nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty poniesione z powodu (tymczasowo) niedostępnych usług.

6.5 Każdy użytkownik akceptuje, że EBYS ma prawo, bez uprzedniego ostrzeżenia i odpowiedzialności względem użytkownika, do przerwania, lub ograniczenia usług (tymczasowo) jeśli zajdzie taka potrzeba, na przykład w wypadku koniecznych prac związanych z utrzymaniem platformy.

6.6 Użytkownik zgadza się, że EBYS ma prawo, bez uprzedniego ostrzeżenia i odpowiedzialności, do usunięcia oferowanych pojazdów/ruchomości z platformy.

6.7 Użytkownik akceptują pełną odpowiedzialność za informacje udostępniane przez lub wymieniane przez profil i zawierając umowę najmu/rozważając prośbę o wynajem.

6.8 Użytkownik potwierdza, że EBYS nie daje żadnej gwarancji na pojazdy oferowane na platformie i nie sprawdził informacji zawartych na profilach lub nie bierze odpowiedzialności za nie. Użytkownik akceptuje, że EBYS w żadnym stopniu nie jest odpowiedzialny za ewentualnie powstałe szkody związane z zawartą transakcją

Artykuł 7. Podpisanie umowy o wynajem

7.1 Właściciel ustala cenę wynajmu, wybierając spośród minimalnej i maksymalnej ceny ustalonej przez EBYS oraz innych dodatkowych elementów, które mogą decydować o cenie.

EBYS ma prawo naliczyć dodatkowe opłaty, takie jak opłata EBYS oraz opłata zależna od ryzyka, na przykład w zależności od wieku użytkownika, ceny pojazdu lub dopłata na poczet ubezpieczyciela np. za samochód zagraniczny.

Właściciel ustala również opłatę za przebieg. Tak zwany „wolny przebieg” (liczba przejechanych kilometrów za którą nie ma dodatkowej opłaty) jest ustalany przez właściciela, np. na podstawie wskazówek EBYS. Nie ma możliwości ustalenia opłaty za przebieg i/ani innych opłat pomiędzy sobą (tj. tylko właścicielem i wynajmującym) z pominięciem platformy.

7.2 Wynajmujący mają prawo wystosować kilka próśb o wynajem. Maksymalna liczba jest zaznaczona na platformie.

7.3 Właściciel otrzyma wiadomość o prośbie o wynajem i może wybrać którą prośbę chce zaakceptować na platformie.

7.4 Umowa o wynajem jest zawarta kiedy właściciel akceptuje prośbę o wynajem. EBYS nie jest stroną w umowie wynajmu. EBYS jest tylko mediatorem przez platformę i ułatwia przekazanie środków.

7.5 Nie ma możliwości, aby wynajmujący wynajął więcej niż jeden pojazd/ruchomość przez platformę w tym samym czasie. W momencie kiedy zawrze się umowę i uiści zapłatę, inne prośby o wynajem na dany okres zostaną automatycznie odwołane.

7.6 Szczegółowe warunki najmu pojazdu zostały uregulowane w ogólnych warunkach najmu pojazdów.

Artykuł 8.  Obowiązki płynące z umowy o najem

8.1 Podczas trwania wynajmu, wynajmujący jest odpowiedzialny za pojazd/ruchomości i wszystkie koszty związane z miejscem, bezpieczeństwem, przechowywaniem i eksploatacją pojazdu/ruchomości.

8.2 Wynajmujący zobowiązuje się używać pojazdu/ ruchomości zgodnie z regułami użytkowania dostępnymi na platformie.

8.3 Wynajmujący nie ma prawa udostępniać pojazdu innym osobom, chyba że drugi kierowca jest zarejestrowany jako „zweryfikowany użytkownik” w EBYS oraz drugi kierowca zostanie oznaczony jako dodatkowy kierowca w EBYS i właściciel zostanie o tym poinformowany.

8.4 Zanim właściciel przekaże pojazd wynajmującemu, obie strony zgodnie z prawdą i w pełni uzupełniają i podpisują formularz EBYS i/lub potwierdzają to elektronicznie, na platformie. EBYS nie jest stroną w umowie o wynajem. Właściciel i wynajmujący są w pełni odpowiedzialni za poprawne i całkowite wypełnienie formularza, jak również za poprawne zameldowanie i wymeldowanie pojazdu przez platformę i/lub aplikację EBYS.

8.5 Właściciel może zabronić wynajmującemu przejęcia pojazdu/ ruchomości lub odstąpić od zawartej umowy jeśli ma podstawy aby twierdzić, że wynajmujący:

 1. nie spełnia warunków podanych w artykule 4;
 2. z jakiegokolwiek powodu nie jest w stanie kierować pojazdem;
 3. nie ma ważnego prawa jazdy i paszportu/dowodu tożsamości;
 4. nie może okazać potwierdzenia umowy wynajmu z odpowiednim numerem rezerwacji;
 5. nie wypełnił zgodnie z prawdą lub wypełnił niekompletnie informacje w aplikacji EBYS i/lub w formularzu EBYS (np. informacje o dodatkowych kierowcach lub zagranicznym pochodzeniu);

W powyższych przypadkach właściciel ma prawo odstąpić od umowy wynajmu bez poniesienia żadnych kosztów, ani kar.

 • Wynajmujący powinien wstrzymać odbiór pojazdu jeśli:
 1. pojazd nie spełnia warunków postawionych w artykule 4 lub 5, i/ lub;
 2. nie oznaczono poprawnie wszystkich zniszczeń w pojeździe w aplikacji EBYS i/lub w formularzu i/lub właściciel nie chce tego sprawdzić.

W powyższych przypadkach wynajmujący ma prawo odstąpić od umowy wynajmu bez poniesienia żadnych kosztów, ani kar.

 • Wynajmujący musi zwrócić pojazd/ ruchomości:
 1. w czasie i miejscu ustalonym w umowie wynajmując;
 2. bez żadnych przedmiotów należących do wynajmującego;
 3. z wszystkimi kluczykami, dokumentami, materiałami i dodatkami, takimi jak (lecz nie wyłącznie) koło zapasowe, podnośnik i inne rzeczy, które były w samochodzie w momencie wynajmu i które wynajmujący udostępnił;
 4. z takim samym stanem paliwa jak w umowie, chyba że inaczej ustalono i zaznaczono przez strony w procesie przejęcia EBYS;
 5. w takim samym stanie w jakim pojazd został przejęty, chyba że strony ustalą inaczej w umowie.

8.8 Wynajmujący jest odpowiedzialny za wszystkie szkody, które obciążają właściciela, EBYS, lub osoby trzecie za spowodowane przez zaniedbanie obowiązków ze strony wynajmującego. Co więcej, wynajmujący przyjmuje odpowiedzialność za szkody, będzie współpracował w przypadku żądania odszkodowania i akceptuje sposób i politykę karania EBYS, które EBYS może zastosować jako uzupełnienie poniesionych szkód przez właściciela lub EBYS.

8.9 Po okresie wynajmu, wynajmujący i właściciel są zobowiązani do zaznaczenia w formularzu (pisemnie, lub jeśli to możliwe na platformie) czy pojazd został uszkodzony. Dodatkowo należy zaznaczyć odczyt z licznika przebiegu i poziom paliwa w pojeździe. Wynajmujący i właściciel są zobowiązani do zgodnego podpisania i/lub potwierdzenia formularza EBYS.

W wypadku odmowy podpisania i/lub potwierdzenia przez jedną ze stron, obie strony są zobowiązane do wypełnienia swoich własnych kopii pisemnych i dostarczenia EBYS informacji (np. w postaci zdjęć)

8.10 Właściciel i wynajmujący są odpowiedzialni za pełne i poprawne wypełnienie i sprawdzenie aplikacji EBYS i formularza EBYS, włączając w to przejęcie i zdanie pojazdu punktualnie. Formularze EBYS są częścią umowy wynajmu i są dostępne do wypełnienia kiedy właściciel i wynajmujący potwierdzą wynajem.

8.11 EBYS może mediować pomiędzy stronami w przypadku konfliktu, ale nie jest częścią umowy o wynajem. Tak więc znalezienie rozwiązania w przypadku konfliktu leży w gestii wynajmującego i właściciela.

Artykuł 9. Czas i zakończenie umowy o wynajem

9.1 Umowa o wynajem zostaje zawarta na czas wynajmu i kończy się w momencie zakończenia okresu wynajmu i kiedy zostanie uiszczona pełna opłata. Wynajmujący i właściciel mogą zakończyć umowę zgodnie z ogólną polityką dla wynajmujących.

9.2 Zwrócenie pojazdu/ruchomości wcześniej niż zaznaczono w umowie nie jest jednoznaczne z zakończeniem umowy i/lub nie oznacza (częściowego) zwrotu kosztów.

9.3 Opłata za wynajem i opłata EBYS oraz inne koszty muszą zostać dokonane przed zamierzonym okresem wynajmu.

9.4 O ile nie zapłacono już całości opłat, obie strony mogą zakończyć umowę o najem bez dodatkowych opłat.

9.5 Strony mają prawo przedłużyć umowę o wynajem przed końcem trwania pierwotnej umowy. W takim przypadku, należy postępować identycznie jak w przypadku zawarcia pierwotnej umowy. W przypadku kiedy właściciel nie zgodzi się na przedłużenie umowy, obowiązuje dotychczas umówiony okres wynajmu, podany w umowie o najem. Wynajmujący musi zwrócić pojazd punktualnie, zgodzie z poprzednią umową. Te ogólne warunki mają zastosowanie w przypadku wszystkich (zaakceptowanych) przedłużeń wynajmu.

9.6 Strony mają prawo odstąpić od umowy o wynajem w okresie 14 dni następujących po zawarciu umowy, w trybie określonych w artykule 7.4. Jednak umowa nie może zostać rozwiązana przez żadną ze stron po rozpoczęciu okresu wynajmu. Kiedy okres wynajmu się rozpocznie, oczekuje się że umowa zostanie wypełniona, zgodnie z zasadami wycofywania umów.

9.7 Właściciel i wynajmujący zobowiązani są w terminie 24 godzin od momentu zwrotnego przekazania pojazdu/ruchomości do zamknięcia umowy najmu na platformie EBYS oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia. Niedochowanie tego terminu oznacza upoważnienie EBYS do potwierdzenia zakończenia najmu bez szkód i dodatkowych opłat.

Artykuł 10. Uszkodzenia i kary

10.1 Wynajmujący jest w pełni odpowiedzialny za wszystkie szkody związane z wynajmem, w tym za uszkodzenia które nie zostaną zauważone w momencie oddania, ale zostaną zgłoszone wynajmującemu i EBYS, oraz nie istnieją wątpliwości, że szkody pojawiły się podczas okresu wynajmu.

10.2 Jeśli szkody nie zostaną pokryte przez umowę ubezpieczeniową, wynajmujący i właściciel są odpowiedzialni za ustalenie warunków pokrycia szkód.

10.3 Właściciel osobiście jest odpowiedzialny za powiadomienie (jeśli to konieczne) firmy ubezpieczeniowej, że pojazd będzie wynajmowany. Właściciel osobiście jest odpowiedzialny za spełnienie warunków stawianych przez firmę ubezpieczeniową, a więc musi, na przykład, ocenić czy liczba przebytych kilometrów będzie zgodna z polityką ubezpieczyciela i powiadomić o tym ubezpieczyciela jeśli okaże się to konieczne.

Artykuł 11. Opłaty

11.1 Wynajmujący uiści opłatę zgodną z umową o wynajem. Cała opłata, wliczając w to opłatę za wynajem, opłatę EBYS, opłatę ubezpieczeniową i inne dodatkowe opłaty musi zostać uiszczona przed rozpoczęciem okresu wynajmu. Opłata za przebieg i opłata EBYS musi zostać uiszczona zgodnie z artykułem 11.4, po tym jak wynajmujący i właściciel potwierdzą odczyt licznika kilometrów. Uiszczenie opłaty z góry jest warunkiem zawarcia umowy najmu.

11.2 Informacje dotyczące metod płatności są podane na platformie. Wszystkie płatności będą obsługiwane przy współpracy z osobą trzecią. Wszystkie płatności będą w pierwszej kolejności skierowane do osoby trzeciej, po czym ta osoba trzecia rozprowadzi płatności do właściciela, EBYS i osób trzecich po zakończeniu umowy wynajmu.

11.3 EBYS nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku pomyłek przy zawieraniu umowy wynajmu wliczając w to (lecz nie wyłącznie) pomyłki związane z profilami, okresami wynajmu, opłatami za wynajem i/lub pojazdów/produktów.

11.4 Po zakończeniu okresu wynajmu opłata za przebieg zostanie pobrana od wynajmującego bezpośrednio po potwierdzeniu przez wynajmującego i właściciela liczby dodatkowych przejechanych kilometrów.

11.5 Użytkownicy nieodwołalnie zgadzają się, że EBYS może naliczyć dodatkowe koszty na koniec okresu wynajmu za (lecz nie tylko za):

Możliwe kary na podstawie ogólnej polityki karnej dla wynajmujących:

 1. opłata za czyszczenie (jeśli pojazd zostanie zabrudzony podczas okresu wynajmu);
 2. jakiekolwiek kary związane z nieodpowiednim parkowaniem i innymi wykroczeniami, wliczając w to (lecz nie wyłącznie) blokadę na koło otrzymaną podczas okresu wynajmu;
 3. straty lub uszkodzenia wynikające z niestosowania się do tych warunków użytkowania przez użytkownika zgodnie z obowiązującym prawem;
 4. straty lub uszkodzenia wynikające z niestosowaniem się do umowy o wynajem przez użytkownika zgodnie z obowiązującym prawem
 5. VAT i inne podatki naliczone w kwocie wspomnianej w tym artykule lub w kwocie wynajmu;
 6. inne opłaty uiszczone z góry przez EBYS na rzecz osób trzecich, włączając w to na przykład innych użytkowników,
 7. różne koszty spowodowane przez anulowanie polecenia zapłaty ze znanego EBYS, podanego przez użytkownika konta bankowego.

11.6 Właściciel akceptuje, że jeśli EBYS nie będzie w stanie pobrać dodatkowych kosztów, EBYS nie będzie zobowiązany zapłacić dodatkowych kosztów właścicielowi, bez względu na powód, również w przypadku gdy koszty nie zostaną pokryte przez umowę ubezpieczeniową.

11.7 Użytkownik upoważnia nieodwołalnie i bezwarunkowo EBYS do obciążenia jego konta bankowego (znanego EBYS lub używanego przez użytkownika w czasie gdy wystąpią opłaty) lub karty kredytowej następującymi opłatami:

 1. kara na podstawie polityki karania EBYS;
 2. opłata, którą należy uiścić zgodnie z usługą, wliczając w to opłatę za przebieg, opłatę EBYS i inne należne dodatkowe opłaty;
 3. opłata zgodna z franszyzą redukcyjną związaną z umową ubezpieczeniową;
 4. opłata należna za stratę lub szkodę wynikającą z niestosowaniem się przez użytkownika do tych ogólnych warunków użytkowania; oraz
 5. jakiekolwiek inne opłaty uiszczone przez EBYS.

11.8 EBYS ma prawo żądać od użytkownika ustanowienia kaucji zabezpieczającej na poczet przyszłych ewentualnych szkód i opłat. Rejestrując się na platformie, użytkownik przyznaje EBYS prawo, jeśli będzie to wymagane, do pobrania kaucji, na przykład przez iDeal lub kartę kredytową. Kaucja do czasu jej zwolnienia przez EBYS może zostać użyta w celu pokrycia kosztów opisanych wyżej.

11.9 EBYS bez względu na okres czasu od zakończenia umowy najmu zawsze ma prawo ustalić kwoty należne do zapłaty i/lub zawiesić usługi użytkownika (np. w przypadku doręczenia mandatu karnego).

Artykuł 12. Prawa IP

12.1 Wszystkie IP EBYS opierają się wyłącznie na EBYS i/lub jego licencjodawcach.

12.2 EBYS nadaje użytkownikowi ograniczone, osobiste, odwołalne prawo, które nie może być podlicencjonowane lub przekazane do użytku EBYS IP w sposób zastrzeżony w tych ogólnych warunkach użytkowania.

12.3 Powiadomienia i oznaczenia związane z EBYS IP nie mogą być modyfikowane w żaden sposób, wliczając w to (lecz nie wyłącznie) usuwanie ich, sprawianie ich nieczytelnymi, ukrywanie ich lub zmienianie.

12.4 Jakiekolwiek pośrednie lub bezpośrednie naruszenie IP EBYS jest zabronione. Użytkownik nie może wykonywać żądnych czynności, które mogą pośrednio lub bezpośrednio naruszać lub być szkodliwymi dla IP EBYS, wliczając w to (ale nie wyłącznie) nazwy domen, znaki handlowe, lub reklamy (na przykład przez Google AD words).

12.5 W zakresie w którym prawa IP są ulokowane w informacjach na państwa profilu, niniejszym nadają państwo EBYS bezpłatną, światową, nielimitowaną licencję, która może być podlicencjonowana i która nie jest na wyłączność i może być ujawniona.

Artykuł 13. Odpowiedzialność

13.1 EBYS jest w pełni odpowiedzialny za bezpośrednie szkody (jak opisane poniżej), które użytkownik może ponieść w wyniku błędu, niedociągnięcia lub nielegalnego czynu wyłącznie do kwoty 5.000,00 zł. Wszystkie płatności na zdarzenie, następne zdarzenia i na rok kalendarzowy ograniczone są do kwoty 5.000,00 zł.

13.2 Bezpośrednia szkoda oznacza:

 1. szkodę materialną na dobrach;
 2. racjonalne koszty, które są nałożone aby zapobiec, lub ograniczyć bezpośrednie szkody, które mogłyby się pojawić w wyniku wypadku za który można ponieść odpowiedzialność;
 3. racjonalne koszty, które są nałożone w celu ustalenia przyczyny szkody, odpowiedzialności, bezpośredniej szkody i sposobu naprawy.

13.3 Jakakolwiek inna odpowiedzialność ze strony EBYS za cokolwiek innego niż bezpośrednia szkoda, wliczając w to następstwa szkody, są wykluczone. W tym wypadku następstwa szkody to: strata zysku, strata oszczędności, obniżenie reputacji, strata spowodowana przerwaniem transakcji, koszty które zostaną nałożone aby zapobiec lub ustalić następstwa szkód, zgubiona własność, wymiana lub utrata danych elektronicznych i/lub straty z powodu opóźnień.

13.4 EBYS w żadnym wypadku i w żadnych okolicznościach nie jest odpowiedzialny za:

 1. informacje które EBYS otrzymuje od osób trzecich lub informacje umieszczone na stronach osób trzecich, do których EBYS się odnosi;
 2. informacje które użytkownik zamieszcza na platformie lub profilu;
 3. szkody lub utratę własności, wliczając w to pojazd;
 4. śmierć lub krzywdę;
 5. wykroczenia drogowe lub parkingowe związane z pojazdem;
 6. koszty paliwa związane z pojazdem;
 7. niestosowanie się użytkownika do tych ogólnych zasad użytkowania;
 8. zakończenie umowy wynajmu, przerwanie usługi, usunięcie profilu i/lub zamknięcie platformy.

13.5 Te ograniczenia odpowiedzialności EBYS nie mają na celu uniknięcia odpowiedzialności EBYS za celowe działanie lub zaniechanie i/oraz celową lekkomyślność ze strony EBYS lub ich kierownictwa.

13.6 Użytkownik zobowiązuje się wynagrodzić EBYS wszystkie szkody i koszty, wliczając w to (lecz nie jedynie), straty wynikające z rzeczywistego lub domniemanego naruszenia IP EBYS, żądań osób trzecich, kosztów ściągania opłat, ustawowego oprocentowania, straty zysku, jakiekolwiek kary lub opłaty do uiszczenia i koszty pomocy prawnej, które EBYS może ponieść i które wynikają z niezastosowania się przez użytkownika do tych ogólnych warunków lub bezprawne zachowanie, wliczając w to (lecz nie wyłącznie) naruszenie lub złamanie umowy wynajmu.

Artykuł 14. Zamykanie profilu

14.1 Użytkownik prawo do zaprzestania użytkowania usług i zamknąć/skasować swój profil. Zamykanie profilu nie wpływa na umowy o wynajem, które są zrealizowane. Wszystkie aktualne prośby o wynajem zostaną anulowane.

14.2 Użytkownik akceptuje, że EBYS ma prawo zablokować czasowo możliwość korzystania z serwisu, zamknąć i/lub skasować profil bez odpowiedzialności, w przypadku (lecz nie tylko) naruszenia któregokolwiek z postanowień Regulaminu.

14.3 Jeśli po zamknięciu profilu pozostaną zaległe opłaty należne Użytkownikowi lub pozostają środki na koncie w momencie zamykania konta, EBYS upewni się, że te środki  trafią do Użytkownika.

14.4 Wszystkie środki zaległe wobec EBYS należy opłacić bezpośrednio po zamknięciu profilu.

Artykuł 15. Inne

15.1 Prawo Rzeczypospolitej Polskiej będzie obowiązywać we wszystkich sporach, które ujawniły się w rezultacie korzystania z platformy.

15.2 Wszystkie sprawy, które pozostają w związku z korzystaniem z platformy podlegają właściwości miejscowej właściwego sądu w Szczecinie.

15.3 Wszystkie skargi, powinny być skierowane do EBYS (przez telefon lub e-mail). Jeśli  skarga nie zostanie uwzględniona, użytkownik ma prawo do zgłoszenia skargi przez Europejską platformę online do spraw rozwiązywania sporów http://ec.europa.eu/odr.

15.4 W przypadku gdy którekolwiek z postanowień zawartych w Regulaminie i warunkach korzystania z serwisu EBYS okaże się nieważne lub stanie się nieważne, pozostałe punkty pozostają w mocy. EBYS zamieni nieważne postanowienia innymi, ważnymi postanowieniami, które w istocie i celu będą zbliżone jak tylko to możliwe do obecnych.

 • English
 • Polski